Vyhledávání

Jak vyhledávat

Zadejte slovo nebo více slov, které chcete vyhledat. Implicitní logickou spojkou je nebo. Zadáte-li tedy například slova pes kočka, pokusí se systém vyhledat všechny dokumenty nejprve s oběma výskyty a poté všechny, kde se vyskytuje každé slovo zvlášť.
Pro řazení výsledků má slovo různou váhu podle toho, kde se vyskytuje - největší váhu má ve jménu stránky, střední v popisku a nejmenší v adrese (URL).

Slovní spojení můžete vyhledat s pomocí uvozovek. Pokud tedy necháte vyhledat "salašnický pes", systém najde jen ty dokumenty, kde se tato slova vyskytují těsně za sebou.

Velikost písmen nerozhoduje - zadání Linux a linux je pro potřeby vyhledávání to samé.

Slova můžete spojovat pomocí logických operátorů AND, OR, NOT a seskupovat pomocí závorek (pro určení priority operátorů) a uvozovek (do frází). Pozor, logické operátory musí být zapisovány velkými písmeny, jinak je systém bude považovat za hledaná slova.
Příklad: (dobrman OR vlčák) AND štěně najde všechny záznamy, kde se vyskytuje dobrman nebo vlčák, ale musí tam být i štěně.

Máte také možnost využít rozšířeného hledání:

+slovo

znamená, že slovo musí být ve výsledku obsaženo. Dotaz Pes AND kočka a Pes +kočka není ekvivalentem. "+" dává najevo, že toto slovo v každém případě ve výsledku být musí (mínus nesmí), kdežto AND je logická spojka. Použitím "+" tedy říkáte: najdi mi záznamy, kde může být Pes a musí být kočka. Ekvivalent Pes AND kočka je tedy +Pes +kočka.

-slovo

znamená, že slovo nesmí být ve výsledku obsaženo

znaky * a ?

fungují jako zástupní žolíci, např. chov* nalezne chovatel i chovanec, chovn? nalezne chovná i chovné. Hvězdička zastupuje libovolný počet znaků. Otazník zastupuje právě jeden znak.

modifikátor ^

umožňuje zvýšit váhu hledaného slova, např. dotazem pes dobrman^9 říkáte, že vás zajímají stránky o psech a důraz kladete na slovo dobrman. Výpis výsledku pak bude seřazen jinak, než při použití dotazu pes dobrman.

Některá slova systém neindexuje, protože se v záznamech vyskytují velmi často a jejich vyhledání prakticky nemá na výsledek žádný vliv. Tato slova se označují jako tzv. stop-words a jsou to zejména spojky, předložky a podobně (a, na, od...). Proto na dotaz a nedostanete žádnou odpověď.