Měření návštěvnosti bylo ukončeno, nadále jsou dostupná pouze historická data do 31. 1. 2021. Více informací

Neziskové organizace

Seznam webů v sekci Neziskové organizace

118 záznamů
 1. KOČKY-online.cz Návštěvnost Nastavení webu
  Stránky věnované kočkám, hlavně kočkám domácím. Nabídka zdravých i handicap. zvířat z ochranářských organizací i od soukromých pečovatelů. Fotografie, články, kočičí akce, výstavy, prezentace útulků. Kočky a koťata z celé ČR se na vás těší.
 2. 7. skautský oddíl Havrani Kolín Návštěvnost Nastavení webu
  Web legendárního kolínského skautského oddílu. Najdete zde fotogalerii, aktuality, články o oddíle a jeho činnosti, chystané akce a mnoho dalšího. Web obsahuje redakční systém Bloudil a více jak desítku jazykových mutací.
 3. ADAM Návštěvnost Nastavení webu
  ADAM je zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže. Informace pro pracovníky sdružení, vedoucí dětských skupin, rodiče.
 4. AREGUA Návštěvnost Nastavení webu
  Stránky obecně prospěšné společnosti založené na humanitární a charitativní činnost ve prospěch dětí a mládeže.
 5. ATOM Ještěrky Brno Návštěvnost Nastavení webu
  Cykloturistické akce a rodinná turistika OKČT KTL Brno.
 6. Adopce zvířat Návštěvnost Nastavení webu
  Pomoci tohoto webu hledáme nové majitele pro zvířata zachráněná z nevyhovujících podmínek.
 7. Arcibiskupství pražské Návštěvnost Nastavení webu
  Oficiální stránky AP - aktuality, historie, chystané akce, události, vyhledávání bohoslužeb, fotogalerie, podpora rodin, vzdělávání, opravy kostelů.
 8. Banding klub ČR Návštěvnost Nastavení webu
  Laparoskopická bandáž žaludku je spolehlivou možností, jak trvale zhubnout při těžké tzv. morbidní obezitě. Miniinvazivní chirurgická léčba obezity dociluje významný váhový úbytek. Klub lidí s adjustabilní gastrickou bandáží žaludku.
 9. Biokontakt Návštěvnost Nastavení webu
  Komplexní informační servis v oblasti smysluplného využití volného času se zvláštním zřetelem na akce obsahující zážitkovou pedagogiku, rozvoj tvořivosti, kultury a vzdělání. Kalendář akcí, kontakty na organizace.
 10. Boletice - klenot přírody Návštěvnost Nastavení webu
  Vojenský výcvikový prostor (VVP) Boletice leží téměř z 54 % na území CHKO Šumava. Na této stránce naleznete informace o boletickém prostoru, jeho unikátní přírodě a řešení jeho budoucího využití.
 11. Bílá pastelka Návštěvnost Nastavení webu
  Oficiální stránky sbírky Bílá pastelka, jejímž účelem je shromažďovat finanční prostředky na výukové programy pro lidi, kteří se učí zvládat samostatnou chůzi s bílou holí a žít v podmínkách ztráty či vážného poškození zraku.
 12. Bělorusko aktuálně Návštěvnost Nastavení webu
  Aktuální události z Běloruska, novinky, fakta, petice.
 13. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Návštěvnost Nastavení webu
  Ekologické sdružení zabývající se ochranou přírody, energetikou a odpady. Poradenství, pozvánky na akce, časopis Ďáblík.
 14. Centrum pro Ekonomiku a Politiku Návštěvnost Nastavení webu
  Centrum pro ekonomiku a politiku (CEP) je vzdělávací a výzkumný institut (think tank) založený v r. 1998 Václavem Klausem jako občanské sdružení.
 15. Charita Zábřeh Návštěvnost Nastavení webu
  Charita Zábřeh je nestátní neziskovou organizací, která poskytuje sociální služby, zdravotní péči a organizuje humanitární pomoc v oblasti jižní poloviny okresu Šumperk.
 16. CzEdma Návštěvnost Nastavení webu
  Informace pro členy sdružení, informace pro klinické biochemiky.
 17. Církev bratrská v Ostravě Návštěvnost Nastavení webu
  On-line přenos nedělních kázání a akcí v Církvi bratrské v Ostravě (zvukem i obrazem).
 18. DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie Návštěvnost Nastavení webu
  Posláním DAPHNE ČR - Institutu aplikované ekologie je přispívat k ochraně přírody a k šetrnému hospodaření v krajině prováděním odborného výzkumu, osvěty a poradenství v oblasti ekologie a zemědělství.
 19. DH Svatobořáci Návštěvnost Nastavení webu
  dechová hudba svatobořáci
 20. Depersonalizace Návštěvnost Nastavení webu
  Svépomocné a informační stránky o depersonalizaci a derealizaci.
 21. Diecézní charita Litoměřice Návštěvnost Nastavení webu
  Oficiální stránky Diecézní charity Litoměřice. Informace o poskytovaných službách, Tříkrálová sbírka, Zprávy charity.
 22. Domov pod hradem Žampach Návštěvnost Nastavení webu
  Domov pod hradem Žampach, domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení a odlehčovací služba
 23. Domov sv. Anežky Velký Újezd Návštěvnost Nastavení webu
  Domov svaté Anežky je domovem pro seniory ve Velkém Újezdě v kraji Vysočina a je zřízen Kongregací milosrdných sester III.řádu sv.Františka v Brně.
 24. Děti Země Návštěvnost Nastavení webu
  Internetové stránky nevládní, neziskové, ekologické organizace.
 25. Dům služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky Návštěvnost Nastavení webu
  Projekt generální přestavby Krajského střediska pro nevidomé v Brně.
 26. Econnect Návštěvnost Nastavení webu
  Econnect - portál občanského sektoru - zpravodajství, kalendář akcí, práce v neziskovém sektoru.
 27. Eko4listek Návštěvnost Nastavení webu
  Jsme zlínská nezisková organizace. Od 1.1.2005 jsme se spojili se Zlínskými ochranáři a náš současný celý název zní Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Ekocentrum Čtyřlístek.
 28. Ekocentrum ČSOP Votice Návštěvnost Nastavení webu
  Projekt Chráníme přírodu pro 3. tisíciletí - zaměřený na třídění odpadů, sběr PET lahví, dětské oddíly, kampaně Den Země a Ukliďme svět atd.
 29. Ekowatt - konzultace, informace Návštěvnost Nastavení webu
  Energetický, audit, energie, oze, plyn, elektřina, poradenství, konzultace.
 30. Exponet - Mezinárodní výstava Návštěvnost Nastavení webu
  Exponet - Mezinárodní on-line výstava s novým dynamickým zpracováním. Exponáty z 52 zemí světa (06/2014). Největší filatelistická výstava na světě. Exponet provozuje nezisková společnost.
 31. Fotoklub Ostrava Návštěvnost Nastavení webu
  Stránky Fotoklubu Ostrava
 32. Global Outreach Návštěvnost Nastavení webu
  Global Outreach, Česká republika Czech Republic Let´s build a civilization of love.
 33. Hasiči Holýšov Návštěvnost Nastavení webu
  Stránky Sboru dobrovolných hasičů Holýšov. Jejich zásahy, technika, současnost, historie a další informace.
 34. Hasiči Stolín Návštěvnost Nastavení webu
  Informace, aktuality z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Stolín u Červeného Kostelce.
 35. Help in Danger - technická a zdravotní pomoc Návštěvnost Nastavení webu
  Občanské sdružení zabývající se poskytováním pomoci a záchrany osobám a majetku při přírodních katastrofách a hromadných neštěstích. Preventivní činnosti, pomoc, záchrana. Kurzy a školení první pomoci.
 36. Hipoterapie Návštěvnost Nastavení webu
  V objektu hřebčína Mlékojedy působí neziskové občanského sdružení TEMPERIES. Cílem našeho sdružení je poskytování léčebné terapie s pomocí koní jak dětským tak i dospělým pacientům.
 37. Hnutí křesťanů za odstranění mučení Návštěvnost Nastavení webu
  Stránky české sekce Hnutí křesťanů za odstranění mučení (ACAT)
 38. Humanity's Team - Česká republika Návštěvnost Nastavení webu
  Hnutí a občanské sdružení, inspirované knihami Neala Donalda Walsche Hovory s Bohem a jinými. Tvoříme život podle svých představ. Hledáme to, co máme společné, co nás spojuje, chceme tvořit svět, který bude dobrým místem k životu. Všichni jsme jeden.
 39. IUDICIUM PRIVATUM, z.s. Návštěvnost Nastavení webu
  Fenomén spravedlnosti, analýzy postupů státu (právní regulace). Upozorňování na případy zřejmé nespravedlnosti. Vzdělávacích akce: mediace, rozhodčí řízení a uplatňování práv. Publikace zaměřené na téma: stát a právo, spravedlnost, řešení sporů.
 40. Iva Štěpánková, účetní a daňové služby Návštěvnost Nastavení webu
  Zpracování účetní agendy firem i neziskových organizací, včetně metodiky oběhu dokladů, poradenství, nabízím loajalitu, spolehlivost, zkušenosti s vedením nadace, o.p.s., preferuji dlouhodobou spolupráci.
 41. Kalendář akcí v občanském sektoru Návštěvnost Nastavení webu
  Souhrnný kalendář akcí pořádaných především nevládními a neziskovými organizacemi pro veřejnost.
 42. Klub přátel červenobílé hole Návštěvnost Nastavení webu
  Informace o činnosti klubu, akce, hluchoslepota.
 43. Klubíčko Habartov Návštěvnost Nastavení webu
  Stránky roverského kmene Klubíčko.
 44. Komunikující město Návštěvnost Nastavení webu
  Stránky pro města, kde se lidé navzájem respektují
 45. Kormidlo Návštěvnost Nastavení webu
  Katalog odkazů občanské společnosti pro každého, kdo hledá informace v oblasti: lidská práva, sociální rozvoj a pomoc, životní prostředí, kultura, neziskový sektor, lidé a společnost.
 46. Kurzy první pomoci Návštěvnost Nastavení webu
  Kurzy první pomoci pro veřejnost, akreditované rekvalifikační kurzy první pomoci, školení v rámci BOZP, školení složek IZS.
 47. LSA.partners Návštěvnost Nastavení webu
  LSA.partners je zastřešující administrativně technickou centrálou pro nestátní neziskové organizace Laxus z.ú. a Semiramis z.ú.
 48. MKL Návštěvnost Nastavení webu
  MKLpriv
 49. Mahájána, zavátá cesta Buddhů, znovuobjevená Návštěvnost Nastavení webu
  Mahájána, zavátá cesta Buddhů, znovuobjevená.
 50. Mapa, mapy, automapa Návštěvnost Nastavení webu
  Mapy, satelitní mapy, záběry z družice, letecká mapa, mapa české republiky, mapa čr, mapa světa, google mapy, turistické mapy, google maps, turistická mapa, automapa, automapy.
 51. Mateřské centrum Permoníček Návštěvnost Nastavení webu
  Informace o dění v Mateřském centru Permoníček v Jílovém u Prahy. Aktivity především pro maminky s malými dětmi.
 52. Moravský rybářský svaz Břeclav Návštěvnost Nastavení webu
  Moravský rybářský svaz Břeclav.
 53. Most k naději, o.s. Návštěvnost Nastavení webu
  Občanské sdružení Most k naději.
 54. Myslivecké sdružení Všetaty Přívory Návštěvnost Nastavení webu
  Občanské sdružení myslivců ve Všetatech a Přívorech jejich činnost a zájmy.
 55. Módní dům Ostravica-Textilia Návštěvnost Nastavení webu
  Petice za záchranu ostravské kulturní památky. "Od hlavy k patě Vás oblékne Módní dům Ostravica. Takové bylo motto nejluxusnějšího obchodního domu v Ostravě. Dnes je však slavný palác módy opuštěn a chátrá. Nedopusťme, aby nám jej nakonec zbourali!"
 56. Nadace Gideona Kleina Návštěvnost Nastavení webu
  Cílem nadace je podpora, šíření a provozování hudebních děl Gideona Kleina s cílem přispívat k rozvoji duchovních hodnot, které Gideon Klein svým dílem zanechal kulturnímu světu.
 57. Nadace sv. Frantiska Návštěvnost Nastavení webu
  Informace o činnosti charitativní organizace Nadace sv. Frantiska z Assisi.
 58. Nadační fond Campianus - Mezinárodní projekt Návštěvnost Nastavení webu
  Mezinárodní projekt na stavbu koncertních varhan v Brně.
 59. Nadační fond Veronika Návštěvnost Nastavení webu
  Podpora projektů a aktivit právnických i fyzických osob zaměřených na tělesně a mentálně postižené občany. Mnohostranná pomoc fyzicky a mentálně postiženým dětem, mládeži a spoluobčanům.
 60. Nadační fond Zdraví a vzdělání - Lodička Návštěvnost Nastavení webu
  Stránky Nadačního fondu Lodička.
 61. Nahrávky kázání v Církvi bratrské v Ostravě Návštěvnost Nastavení webu
  Nahrávky kázání a akcí v Církvi bratrské v Ostravě
 62. Natruc / studentské sdružení pro design Návštěvnost Nastavení webu
  se zaměřuje na propagaci a prezentaci studentskho designu formou výstav, webu, soutěží, workshopů a diskusí.
 63. Neziskové organizace a regionální rozvoj Návštěvnost Nastavení webu
  Informace pro neziskové organizace o regionálním rozvoji na národní úrovni i v jednotlivých krajích.
 64. Občanské sdružení ACTIV Návštěvnost Nastavení webu
  Občanské sdružení pro podporu a rozvoj kultury jihočeského kraje. Pořádá kulturní akce, rockemtalový festival Týnfest, koncerty pro podporu začínajících kapel, akce pro děti - Pohádkový les v Týně nad Vltavou, Mikulášské diskotéky apod.
 65. Občanské sdružení Gingo plus dětem Návštěvnost Nastavení webu
  Nezisková organizace Gingo plus dětem byla založena v roce 2004. Od samého počátku sdružení funguje na rodinné bázi, kdy jsme čestnými patrony Dětského domova a Kojeneckého ústavu v Ostravě-Zábřehu a nyní také Diagnostického ústavu v Ostravě-Přívoze.
 66. Občanské sdružení Green Doors Návštěvnost Nastavení webu
  O.s.Green Doors je nestátní, nezisková organizace, která se zabývá pracovní a sociální rehabilitací lidí, kteří onemocněli schizofrenií.
 67. Oddělení ekologie invazí Návštěvnost Nastavení webu
  Studium rostlinných invazí, Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
 68. Orel - Župa Svatováclavská Návštěvnost Nastavení webu
  Orel je česká katolická tělovýchovná a kulturní organizace. Sport a tělovýchova tvoří hlavní náplň jeho činnosti. Orel provozuje také duchovní, kulturní a společenské aktivity s cílem vychovávat své členy na základě křesťanských zásad.
 69. PhDr. Eva Mádrová Návštěvnost Nastavení webu
  PhDr. Eva Mádrová. Psycholožka (se zaměřením na mezilidské vztahy, dětskou psychologii a adopci). Vytvořila několik psychologických testů, které jsou stále psychology užívány. Soudní znalkyně v oboru psychologie.
 70. Prague Airport Region Návštěvnost Nastavení webu
  Zprávy a články o dění týkající se oblasti kolem letiště V.H. Praha pro lepší informovanost občanů žijících v tomto regionu
 71. Prague Watchdog - Čečensko Návštěvnost Nastavení webu
  Zpravodajství, analýzy a další podrobné informace o pokračujícím konfliktu v Čečensku (od r. 1999). Důraz na lidská práva, politickou situaci, média a humanitární pomoc.
 72. Pěvecký sbor Cantus Morkovice Návštěvnost Nastavení webu
  Webové stránky smíšeného pěveckého sboru Cantus z Morkovic.
 73. RK Potkani Návštěvnost Nastavení webu
  Roverský kmen Potkani z Plzně
 74. ROVER-INFO Návštěvnost Nastavení webu
  Portál plzeňského roveringu
 75. Robinson Návštěvnost Nastavení webu
  Mateřské centrum.
 76. Romský informační servis - ROMEA Návštěvnost Nastavení webu
  Stránky sdružení ROMEA, na kterých naleznete vše o Romech na jednom místě. Zprávy, aktuality, rozhovory, diskuze, kalendář akcí, audio a video záznamy. Elektronická podoba romského měsíčníku Romano voďi (Romská duše). Romové on-line.
 77. SDH Žďár u Staré Paky Návštěvnost Nastavení webu
  Informace o dění ve sboru dobrovolných hasičů a místní části obce Žďár u Staré Paky.
 78. SUPREME MASTER TELEVISION Návštěvnost Nastavení webu
  VOLNĚ DOSTUPNÝ satelitní kanál vysílající nonstop množství zajímavých programů.
 79. SVATOPLUK ŽIDENICE z.s. Návštěvnost Nastavení webu
  Nezisková organizace Brno Židenice
 80. SVJ Dřevařská 4-Brno,Kaňková,Koldínská,Horsáková H Návštěvnost Nastavení webu
  Společenství vlastníků jednotek. JUDr Habarta Jiří, MUDr. Kaňková Kateřina, Ing. Horsáková Jolana, Habartová Miloslava, Koldínská Zuzana, Kubátová Jana, Vaňatka Jaroslav, Kumstátová Rita, Pražák,Ing.Hesse Kateřina, Vigh Ivana.
 81. SVJ Jelinkova 1614 Návštěvnost Nastavení webu
  Společenství vlastníků jednotek Jelínkova 1614 182 00 Praha 8 Kobylisy
 82. SVJ Sokolovská 124, 126, 128 a 130 Návštěvnost Nastavení webu
  Portál pro SVJ Sokolovská 124, 126, 128 a 130 v Plzni.
 83. SVJ ul. Pod lesem Návštěvnost Nastavení webu
  Události a fungování ve společnosti, stanovy, sídlo,
 84. Saletini v ČR Návštěvnost Nastavení webu
  Saletini v ČR.
 85. Sdružení Pernštejn Net Návštěvnost Nastavení webu
  Sdružení Pernštejn Net zajišťuje budování a provoz počítačové sítě sloužící k poskytování telekomunikačních služeb mezi členy sdružení a trvalého, objemově a časově neomezeného vysokorychlostnho připojení do Internetu.
 86. Sdružení Tišnet Návštěvnost Nastavení webu
  Neziskové občanské sdružení, které se snaží podporovat využívání internetu a informačních a komunikačních technologií. Nabízíme zapojení do komunitní počítačové sítě s možností přístupu na internet ve městě Tišnově a přilehlé obci Předklášteří.
 87. Sdružení pomoci duševně nemocným ČR Návštěvnost Nastavení webu
  Sdružení pomoci duševně nemocným ČR (SPDN ČR) je dobrovolným svazem regionálních občanských sdružení rodičů a příbuzných osob s duševním onemocněním
 88. Simeon. Internetové stránky nejen pro seniory Návštěvnost Nastavení webu
  Internetový portál Diecézního centra pro seniory s články a pořádanými akcemi.
 89. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých Návštěvnost Nastavení webu
  Oficiální stránky SONS ČR - občanského sdružení, které sdružuje a hájí zájmy těžce zrakově postižených a poskytuje služby, vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti.
 90. Sluneční vítr Návštěvnost Nastavení webu
  Občanské sdružení Sluneční vítr pořádá přednášky a semináře osobnostního růstu, rozvíjí alternativní léčebné metody a věnuje se celostní terapii.
 91. Společenský dům Lávka Mladá Boleslav Návštěvnost Nastavení webu
  Komunitní centrum provozující vzdělávací a volnočasové programy pro veřejnost.
 92. Společenství Jiřího z Poděbrad 1971 Sokolov Návštěvnost Nastavení webu
  Oficiální stránky Společenství Jiřího z Poděbrad 1971, Sokolov.
 93. Společenství vlastníků Lisztova 2-1% Návštěvnost Nastavení webu
  Společenství vlastníků - Lisztova:2-10
 94. Společnost Ivana Kondura Návštěvnost Nastavení webu
  Občanské sdružení zabývající se ukrajinskými běženci v prvorepublikovém Českoslovenku.
 95. Stezka Češov Veselí Návštěvnost Nastavení webu
  informace o plánovaní a budování naučné stezky přes archeologické a přírodní památky v lokalitě Češova a Vysokého Veselí
 96. Stránky občanského sdružení Boii Návštěvnost Nastavení webu
  Informovaní o činnosti občanského sdružení, prezentace aktivit Boii, aktivita je zaměřena na rozvoj keltského odkazu a povědomí o Keltské historii, dále pak na vytvoření expozice a pruzkum oppida v Hradišti U Nasavrk
 97. TJ Jiskra Zruč nad Sázavou - volejbal Návštěvnost Nastavení webu
  TJ Jiskra Zruč nad Sázavou - oddíl volejbalu.
 98. Tempus ludi, o.s. Návštěvnost Nastavení webu
  Sdružení pomáhá organizátorům aktivit směřujících k dramatickému ztvárňování postav, dobrodružných a zážitkových her, společenských akcí, táborů apod. Poskytujeme pomoc při řešení finančních, právních problémů, zdravitnické zabezpečení, pojištění atd.
 99. Tyfloemploy Návštěvnost Nastavení webu
  Webová prezentace projektu Tyfloemployability, nabízejícího pomoc při řešení problematiky zaměstnatelnosti nevidomých a jinak zrakově postižených občanů v ČR.
 100. Tyfloservis, o.p.s. Návštěvnost Nastavení webu
  Integrace nevidomých a slabozrakých lidí do společnosti prostřednictvím intervencí zaměřených na samotné nevidomé a slabozraké, osoby jim blízké a širokou laickou i odbornou veřejnost.
 101. Tábor Mrákotín Návštěvnost Nastavení webu
  Letní dětský tábor - Mrákotín. Scorpion Třebíč.
 102. Tábor Zvůle Návštěvnost Nastavení webu
  Každoročně pořádaný letní tábor na Zvůli pro děti. Letos již 14tý. Kromě tradičních táborů se snažíme pořádat nejrůznější akce i během celého roku.
 103. Včely, Říčany Návštěvnost Nastavení webu
  ZO Českého svazu včelařů, Říčany.
 104. YMCA Setkání Návštěvnost Nastavení webu
  Pozvánky na akce pro rodiny, manžele, muže, ženy, mládež. Reportáže z činnosti tohoto občanského sdružení. Možnost objednání rekreace v krkonošském Domě Setkání.
 105. Základní škola Chomutov, Školní Návštěvnost Nastavení webu
  Prezentace základní školy.
 106. english.arnika.org Návštěvnost Nastavení webu
  Anglická verze webu arnika.org
 107. historie obcí východní části OKR Návštěvnost Nastavení webu
  Historická tvář a proměny krajiny karvinské části ostravsko-karvinského kamenouhelného revíru, historie území mezi současnými městy Orlová-Karviná-Havířov, podpora uchování kulturně historického dědictví regionu a zachování historické paměti
 108. sexuální zneužívání Návštěvnost Nastavení webu
  Informační a svépomocné stránky pro dospělé lidi, kteří byli obětí sexuálního zneužívání v dětství .
 109. www.DUB.cz Návštěvnost Nastavení webu
  Elektronický obchod (knihy, CD, DVD), knihy a časopisy on-line, stránky Nadačního fondu Bytí.
 110. Útočiště, o.s. Návštěvnost Nastavení webu
  Útočiště, občanské sdružení. Služba osobám závislým na drogách, postpenitenciární péče v Karlovarském kraji - Chodov, Sokolov, Oloví, Liboc u Kraslic.
 111. ČSOP Javorníček Návštěvnost Nastavení webu
  Český svaz ochránců přírody - Javorníček, Valašské Meziříčí. O nás, naše činnost, fotky z akcí atd.
 112. ČTU - Jesenická oblast - Šumperk Návštěvnost Nastavení webu
  Stránky s informacemi o činnosti České tábornické unie - Jesenické oblasti. Akce, velká rada, oddíly, kontakty, cancák, zvadlo, fotky z akcí, Porta, turistická a táborová základna na Rapotínské Samotě, Vandrbarák - naše základna v Šumperku.
 113. Česko proti chudobě Návštěvnost Nastavení webu
  Koalice českých nevládních a neziskových organizací sdružených v celonárodní kampani - součásti Globální výzvy k akcím proti chudobě (GCAP, www.whiteband.org). Symbolem kampaně je bílá páska.
 114. Česko-lotyšský klub Návštěvnost Nastavení webu
  Stránky společnosti zabývající se rozvojem česko-lotyšských vztahů. Všeobecné, místopisné a praktické informace o Lotyšsku, fotogalerie, aktuality z oblasti česko-lotyšských vztahů.
 115. Česká kardiologická společnost Návštěvnost Nastavení webu
  ČKS je dobrovolnou odbornou medicínskou organizací, která rozvíjí obor kardiologie. Sdružuje lékaře, vysokoškoláky - nelékaře, zdravotní sestry, techniky a laboranty, kteří se podílejí na prevenci, diagnostice, léčbě a výzkumu kardiovaskulárních chorob.
 116. Český červený kříž - oblastní spolek Zlín Návštěvnost Nastavení webu
  Bezpříspěvkové dárcovství krve, pomoc sociálně slabým skupinám obyvatel, rekondiční pobyty pro zdravotně postižené děti, výuka a poskytování první pomoci.
 117. ŘO ŠUMPERK Návštěvnost Nastavení webu
  Oficiální stránky ŘO Šumperk.
 118. Život a zdraví, z. s. Návštěvnost Nastavení webu
  Spolek organizuje kluby zdraví v celé ČR. V klubech jsou pořádané přednášky, semináře, dny zdraví a jiné akce pro širokou veřejnost (pro členy i nečleny spolku). Hlavním zaměřením spolku je podpora zdravého životního stylu dětí i dospělých.