Měření návštěvnosti bylo ukončeno, nadále jsou dostupná pouze historická data do 31. 1. 2021. Více informací

Státní instituce a orgány veřejné správy

Seznam webů v sekci Státní instituce a orgány veřejné správy

25 záznamů
 1. BOZPinfo.cz Návštěvnost Nastavení webu
  Informační server BOZPinfo je věnován problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a ochraně životního prostředí v ČR. Slouží podnikové sféře, státní správě, odborné veřejnosti i dalším uživatelům především z řad malých a středních podniků.
 2. CzechInvest Návštěvnost Nastavení webu
  Agentura pro podporu podnikání a investic.
 3. Důchody a důchodci Návštěvnost Nastavení webu
  Starobní důchod, invalidní důchod - informační server.
 4. Lexikon obci severnich a severozapadnich Čech Návštěvnost Nastavení webu
  Poskytuje přehled názvů obcí a jejich přirazení jednotlivým skupinám záznamu
 5. Mateřská škola Žižkova Lanškroun Návštěvnost Nastavení webu
  Stránky informují o dění v mateřské škole na Žižkově ulici v Lanškrouně.
 6. MÚ Vysoké nad Jizerou Návštěvnost Nastavení webu
  Ofociální stránky města Vysoké nad Jizerou
 7. Město Hrotovice Návštěvnost Nastavení webu
  Původní stránky města zabývající se historií i současností města.
 8. Městská knihovna Jičín Návštěvnost Nastavení webu
  Oficiální stránky veřejné knihovny. Obsahují informace o činnosti knihovny, o službách pro občany i knihovny a o kulturních akcích nejen v knihovně, katalog, kontakty, fotografie.
 9. Národní demokracie Kadaň Návštěvnost Nastavení webu
  Stránky místní organizace Národní demokracie v Kadani.
 10. OSPM Brno, Oddělení sociální prevence Návštěvnost Nastavení webu
  Azylové domy, dům na půl cesty, nízkoprahový klub.
 11. Obec Sloup v Čechách Návštěvnost Nastavení webu
  Oficiální stránky obce.
 12. Obec Tuřany Návštěvnost Nastavení webu
  Stránky obecního úřadu, úřední deska
 13. Obecní úřad Svatava Návštěvnost Nastavení webu
  Obecní úřad Svatava - základní údaje o obci.
 14. Povodí Labe - Stavy a průtoky Návštěvnost Nastavení webu
  Aplikace zobrazuje aktuální vodní stavy a průtoky ve vybraných profilech vodoměrných stanic.
 15. Povodí Ohře, státní podnik Návštěvnost Nastavení webu
  Výkon funkce správce povodí, správce významných a určených drobných vodních toků v oblasti povodí Ohře a dolního Labe, provoz a údržba vodních děl ve vlastnictví státu.
 16. Referenční laboratoře PLZ Návštěvnost Nastavení webu
  Prezentace státní příspěvkové organizace, která se zabývá analyzováním a kontrolou vlastností minerálních vod, plynů a rašelin.
 17. SVJ Dřevařská 4-Brno,Kaňková,Koldínská,Horsáková H Návštěvnost Nastavení webu
  Společenství vlastníků jednotek. JUDr Habarta Jiří, MUDr. Kaňková Kateřina, Ing. Horsáková Jolana, Habartová Miloslava, Koldínská Zuzana, Kubátová Jana, Vaňatka Jaroslav, Kumstátová Rita, Pražák,Ing.Hesse Kateřina, Vigh Ivana.
 18. Soudní znalec Jiří Rypl Návštěvnost Nastavení webu
  Soudní znalec Jiří Rypl nabízí služby soukromým osobám, fyzickým, komerčním subjektům, Státní správě, Policii ČR, advokátním kancelářím a soudům, Komorám, asociacím, svazům a jiným sdružením s působností po celé ČR
 19. Státní technická knihovna Návštěvnost Nastavení webu
  Státní technická knihovna je veřejně přístupná vědeckotechnická knihovna. Fond STK je největší český fond domácích a zahraničních dokumentů z oblasti techniky a aplikovaných přírodních a společenských věd s technikou souvisejících.
 20. Svk Žďársko Návštěvnost Nastavení webu
  Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko.
 21. SÚKL. Informační portál pro veřejnost Návštěvnost Nastavení webu
  Informační portál pro veřejnost Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Zpřístupňuje databáze Státního ústavu pro kontrolu léčiv široké laické veřejnosti.
 22. VUBP.cz Návštěvnost Nastavení webu
  Firemní stránky Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v Praze pro BOZP.
 23. Velvyslanectví Ruské Federace v České republice Návštěvnost Nastavení webu
  Velvyslanectví Ruské federace v Praze, Generální konzulát Ruské federace v Brně, Karlovych Varech, Konzulární oddělení, Obchodní zástupitelství Ruské federace v Praze, Zprávy tiskového oddělení velvyslanectví Ruska (český).
 24. webmap.kr-karlovarsky.cz Návštěvnost Nastavení webu
  webmap.kr-karlovarsky.cz
 25. www.trestni-rizeni.com Návštěvnost Nastavení webu
  Informace o trestním řízení pro laiky, rejstříkový výklad pojmů, vysvětlující články, dokumenty a odkazy související s trestním řízením, odpovědi na otázky čtenářů, některá vydaná rozhodnutí, perličky ze spisů atd.