Měření návštěvnosti bylo ukončeno, nadále jsou dostupná pouze historická data do 31. 1. 2021. Více informací

Metodika a technologie

Technologie

NAVRCHOLU.cz monitoruje návštěvnost za pomoci speciálního HTML kódu (scriptu), který je vložen do všech stránek monitorovaného webu. Je-li pak stránka návštěvníkem ze serveru vyžádána, script vyvolá akci na straně monitorovacího serveru a tím získá potřebná data o návštěvě i návštěvníkovi.

Script se navenek tváří jako obrázek (ať už viditelný, či neviditelný), takže započten je pouze požadavek od prohlížeče podporujícího zobrazování obrázků (takových je pochopitelně drtivá většina), a eliminovány jsou tak přístupy od různých robotů indexujících internetové stránky pro vyhledávače.

Metodika

Metodika vychází z doporučení organizace IF ABC, což je dobrovolné sdružení profesních organizací vytvořených za účelem ověřování nákladů tisku. S nástupem internetu Komise IF ABC pro Standardy internetu schválila i standardy pro auditování návštěvnosti internetových serverů. Aktuální znění standardů je k dispozici na webu www.ifabc.org.

Z termínů používaných IF ABC používá NAVRCHOLU.cz zejména tyto:

  • zobrazená stránka (page impression)
    Soubor nebo kombinace několika souborů tvořících dokument zaslaných uživateli na základě jeho požadavku na server.
  • návštěvník (unique user)
    Unikátní uživatel identifikovaný IP adresou a označením jeho prohlížeče za pomoci cookies.
  • návštěva (visit)
    Série požadavků na stránky jednoho webu od jednoho unikátního návštěvníka v rámci časového intervalu 30 minut (nový požadavek na stránku musí následovat maximálně za 30 minut od předchozího požadavku. Pokud mezi dvěma požadavky uplynulo více než 30 minut, jde již o novou návštěvu).

Názvosloví je podrobně vysvětleno v nápovědě k NAVRCHOLU.cz.