Měření návštěvnosti bylo ukončeno, nadále jsou dostupná pouze historická data do 31. 1. 2021. Více informací

Řekli o NAVRCHOLU.cz

Navrcholu.cz používáme pro jeho přehlednost a rychlost. Nejvíce pak funkce Návštěvníci a Zobrazené stránky. Dost mi pomohlo, že jsem se na školení naučila pracovat s filtry. Žádné větší rozhodnutí o struktuře, obsahu a změnách našeho webu nedělám bez "porady" s těmito statistikami.

Ing. Gabriela Řezníčková, Česká pojišťovna, a.s.


Statistický server nám umožňuje sledovaní pohybu návštěvnéků po našem webu a tím nám přináší důležité informace pro budoucí rozvoj a umístění případných zápisů/reklam na vyhledávačích či serverech s vyhledávací tématikou.
Za nejzajímavější (nejdůležitější) považujeme informace týkající se zdroje odkud zákazník přichází, počet návštěvníků, počet shlédnutých stránek a jaké stránky našeho webu jsou navštěvovány.

Pavel Poláček, Mezinárodní půjčovna automobilů Hertz ČR


Navrcholu.cz používáme pro vyhodnocení efektivity finančních prostředků investovaných do propagace na internetu. Máme tak možnost sledovat přínos reklamních kampaní.
Významným přínosem je i možnost srovnání s konkurenty nebo firmami podnikajícími ve stejném odvětví.
Informace systému Navrcholu byly impulsem pro využití dalších služeb společnosti Internet Info a pro předělání naší www prezentace.

Martin Pritula, KOVOS družstvo Teplice


Systém používáme kvůli přehlednosti a snadné čitelnosti údajů. Pro naše potřeby je zajímavé hlavně sledování vývoje celkové návštěvnosti a sledování "odkazovačů" (odkud uživatelé přicházejí).
Jako doplňkové údaje sledujeme "cesty" uživatelů po systému (velmi pěkné!) a jaké vyhledávací dotazy ("hledaná spojení") uživatelé zadali do vyhledavačů, které je přivedly k nám. Právě u těchto "hledaných spojení" jsme se dočkali i několika překvapení a díky nim budeme v dohledné době pravděpodobně upravovat naše stránky.

Pavel Vetešník, Státní technická knihovna


Navrcholu používáme ke zjišťování návštěvnosti našich stránek a odkud k nám zákazníci přicházejí. Na základě tohoto máme v úmyslu směřovat naše investice. Nejzajímavější jsou pro nás návštěvy, zobrazované stránky, hledaná spojení, odkazující domény a vyhledávače.
Musím konstatovat, že aplikace je na profesionální úrovni jak svými funkcemi tak grafickým designem.

Jaroslav Pěnkava, Obchodní dům DYJE Znojmo Centos a.s.


Jsme firma, která spustila zatím zkušební webové stránky a před naprogramováním profesionálních stránek jsme se chtěli seznámit jednak s možností naší propagace na Internetu a jednak s celkovým prostředím.
Navrcholu.cz je pro nás v tuto chvíli jediný možný způsob, jak seriozně sledovat statistické veličiny na našem zkušebním webu. Sledujeme zejména to, že vůbec přišel nějaký návštěvník, ze kterého státu je, co ho na naší nabídce zajímalo - jeho cesty a zda přišel sám, nebo na doporučení vyhledávacího serveru.

Jan Ďalog, CZBG - Czech Business Group


Od té doby, co systém Navrcholu používáme, se stal velice důležitým nástrojem při kontinuálním vývoji našich webových stránek. Oceňujeme obzvlášť rozsah sledovaných veličin, jejich přehledně zobrazení a možnost srovnání aktuálně naměřených údajů s minulostí. Prostředky, které do systému Navrcholu vkládáme se nám stále vracejí a odrážejí se nejen na návštěvnosti, ale i v cílení stránek na ty správné uživatele.

František Habr, ELEKTROKOV, a. s. ZNOJMO