Měření návštěvnosti bylo ukončeno, nadále jsou dostupná pouze historická data do 31. 1. 2021. Více informací

Podporujeme dobročinné projekty a organizace

Společnost Internet Info poskytuje vybraným společnostem a projektům zdarma monitoring internetových stránek v systému NAVRCHOLU.cz, v nejvyšším tarifu Platinum. Tato podpora je poskytována organizacím zaměřeným zejména na pomoc dětem, lidem v tísni, osobám tělesně či duševně postiženým a realizujícím jiné prospěšné projekty. Rovněž podporujeme Open Source projekty.


"Spolupráce s NAVRCHOLU.cz nám přinesla lepší představu o návštěvnících našich webů (www.infoservis.net, www.clovekvtisni.cz a www.oneworld.cz). Díky přehledné statistice budeme moci náš web upravit tak, aby vyhovoval většině návstěvníků. "

Karla Štěpánková
Ředitelka mediálních projektů a PR společnosti Človek v tísni


"V polovině roku 2005 spustila Nadace Terezy Maxové novou prezentaci svého webu. Služby navrcholu.cz se výrazným způsobem podílejí na zjištění sebemenších detailů o příchodech, chování na stránkách a odchodech návštěvníků. Tato fakta nám následně pomáhají při realizaci úprav tak, abychom web, v souladu s nejmodernějšími trendy, používali nejen k informování o činnosti naší organizace, ale také jako profesionální nástroj fundraisingu - získávání prostředků na realizaci našich projektů."

Mgr. Terezie Sverdlinová
Výkonná ředitelka Nadace Terezy Maxové


"Webové stránky jsou hlavním kontaktním místem naší kampaně, odkaz www.ceskoprotichudobe.cz je kupříkladu jediným textem na našich bílých páskách, které lidé sympatizující s myšlenkou pomoci nejchudším zemím světa nosí na rukou. Proto je pro nás nesmírně důležité mít přesné a přehledné informace o tom kdo k nám na web přijde, jaká je reakce na jednotlivé kroky a akce. Navrcholu.cz to pak na českém internetu dokáže zajistit nejlépe."

Pavel Trkal
Webmaster a koordinátor kampaně


"Naším cílem je přinést nový domov co největšímu počtu opuštěných zvířátek. NAVRCHOLU.CZ nám umožňuje mít detailní přehled o tom, odkud a proč návštěvníci přicházejí na náš server. Bez detailních statistik bychom nemohli efektivně spravovat naši webovou prezentaci a plnit naše poslání. "

Jakub Suchý
Vedoucí projektu Milackove.net


"Statistiky Navrcholu.cz mi umožnily získat podrobný přehled o návštěvnících našich webů www.sons.cz, www.blindfriendly.cz a www.bilapastelka.cz. Od doby, co nám společnost Internet Info, s.r.o. umožnila zdarma využívat tarif Platinum, mám detailní přehled o tom, odkud návštěvníci na naše weby přicházejí, kolik jich je, co je nejvíce na našich webech zajímá či jaké prostředky k prohlížení webů používají. Získané informace využívám k dalším úpravám webů a v případě www.sons.cz poslouží i jako jeden z pokladů pro kompletní předělání těchto stránek, které v současné době připravujeme. "

Mgr. Radek Pavlíček
Metodik projektu Blind Friendly Web a webmaster


"Web je hlavním médiem pro komunikaci s uživateli našich produktů. Nabízíme jim novinky, návody a podporu. Chceme-li vyhodnocovat úspěšnost našeho působení, potřebujeme mít denně rychlou a spolehlivou analýzu návštěvnosti našich webových prezentací. A tu nám NAVRCHOLU.cz poskytuje. "

Martin Hassman
Správce Mozcestníku, vývojář z týmu CZilla


"Navrcholu.cz nám zdarma poskytuje detailní přehled o návštěvnících stránek www.paralympic.cz a www.emil-cpt.cz. Získané informace využíváme k dalším úpravám těchto webů, které spravujeme. "

Alena Podlucká
Media Relations Manager, asociace PCC


"Díky možnosti sledování podrobných statistik NAVRCHOLU.cz můžeme lépe, jak cílit propagaci našich stránek, tak i stránky upravovat a doplňovat, aby byly pro naše návštěvníky co nejvíce přehledné. Detailní statistické údaje jsou pro nás neocenitelným pomocníkem při každodenní péči o náš projekt. "

Olina Kudová
Šéfredaktorka www.drogy.net


"Protože si uvědomujeme důležitost kvalitních webových prezentací, spustilo Středisko humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské, které realizuje své projekty na Zakarpatské Ukrajině, před nedávnem nové internetové stránky. Díky bezplatnému využívání služeb NAVRCHOLU.cz máme detailní přehled o návštěvnících a jejich pohybu na těchto stránkách a můžeme tak pružněji reagovat novými vylepšeními a nacházet nové způsoby, jak oslovit veřejnost. "

Mgr. Martin Hořínek
Středisko humanitární pomoci DCHOO

Mezi podporované projekty patří zejména:

Člověk v tísni, společnost při ČT, o.p.s.
Společnost realizuje humanitární a rozvojové projekty v krizových oblastech světa a podporuje dodržování lidských práv a prosazování demokracie v zemích s autoritativními režimy.
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Občanské sdružení s celostátní působností zaměřené na pomoc zrakově postiženým a jejich integraci do společnosti.
CZilla
Projekt CZilla je skupina internetových profesionálů a dobrovolníků, která se zabývá českou lokalizací produktů Mozilla.org. Zajišťuje jejich propagaci a stará se o podporu uživatelů.
Česko proti chudobě
Celonárodní koalice českých neziskových organizací zabývajících se rozvojovou pomocí. Jejím cílem je prosazovat a podporovat pomoc nejchudším zemím světa, zejména prostřednictvím Rozvojových cílů tisíciletí OSN. Součást celosvětové kampaně Make poverty history.
Oficiální stránky Českého paralympijského výboru
Posláním výboru je rozvíjet myšlenky paralympismu v České republice, podílet se na zajišťování přípravy sportovců na vrcholné světové soutěže.
Bílá pastelka – umění žít ve tmě
Projekt zaměřený na shromažďování finančních prostředků na výukové programy pro osoby, které se učí zvládat samostatnou chůzi se slepeckou holí, obsluhovat počítač nebo uplatnit se v zaměstnání.
Nadace Terezy Maxové
Nadace byla založena s cílem všestranné podpory a pomoci opuštěným dětem.Pod svým patronátem má více než 200 kojeneckých ústavů a dětských domovů České republiky.
Miláčkové.net
Charitativní projekt, e-portál a iternetový útulek pro opuštěné pejsky a kočičky.
Blind friendly web
Projekt zaměřený na zpřístupnění webových stránek pro zrakově postižené osoby. Vypracovává a průběžně upravuje metodiku tvorby přístupných webů.
Ubuntu Linux
Ubuntu je kompletní volně dostupný operační systém založený na Linuxu. Česká komunita Ubuntu Linuxu provozuje informační www stránky, fórum uživatelů, zajišťuje a vylepšuje lokalizaci a ve spolupráci s Českým sdružením uživatelů Linuxu rozesílá zcela zdarma CD s Ubuntu Linuxu.
Jeden svět 2005
Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech.
Infoservis.net společnosti Člověk v tísni
Infoservis je dlouhodobý projekt společnosti Člověk v tísni při ČT, který si klade za cíl zvyšovat povědomí české veřejnosti o dění v krizových oblastech světa, vážném porušování lidských práv a současných globálních problémech.
Benefiční projekt Naděje paralympijského týmu
Projekt Emil pomáhá získávat finanční prostředky na vytvoření sportovního zázemí pro handicapované děti registrované ve sportovních svazech. Nyní se stal i symbolem pomoci handicapovaným dětem.
Drogový Informační Server (www.drogy.net)
Server zaměřený na poskytování informací ohledně prevence a léčby závislostí na návykových látkách.
SHP Ukrajina
Středisko humanitární pomoci Ukrajina.