Měření návštěvnosti bylo ukončeno, nadále jsou dostupná pouze historická data do 31. 1. 2021. Více informací

Jaké jsou zdroje návštěvnosti webu

...aneb ověření úspěšnosti reklamy a propagace webu

Kdo chce mít dnes úspěšný web, musí ho umět i náležitě prezentovat. Možností je celá řada, od klasických reklamních bannerů, přes odkazy z jiných webů až po placené odkazy ve vyhledávačích. Se vším jsou ovšem spojené nemalé finanční náklady. Pokud si chcete ověřit, zda jste investovali do reklamy správně, zda vám skutečně přivádí dostatečný počet nových návštěvníků, bude pro vás tato oblast monitoringu webu zvláště cenným pomocníkem.

Chystáte se investovat do placených odkazů...

...a přejete si zjistit, kde se vám to nejvíce vyplatí

Např. jste si již zajistili několik odkazů z jiných webů a svůj web jste rovněž zaregistrovali do různých katalogů a portálů. Rádi byste si nyní zaplatili i placené odkazy v těch vyhledávačích, které vaši návštěvníci využívají nejvíce. Kolik návštěvníků se k vám dostává ze stávajících odkazů na jiných stránkách? A na jaké další odkazy se zaměřit?
Poskytneme vám odpověď pomocí sledování jednotlivých odkazovačů přehledně tříděných na odkazující stránky nebo servery, domény či země. Řekneme vám, ze kterých vyhledávačů se na vaše stránky dostává nejvíce návštěvníků, kam vhodně investovat finanční prostředky do placených odkazů, aby návratnost byla co nejvyšší. Zajímavým údajem je rovněž poměr počtu návštěv z vyhledávačů vůči celkovému počtu návštěv.

Připravujete kampaň Google AdWords...

...a hledáte vhodná klíčová slova

Např. již máte stanoven seznam slov, která jste doposud vyplňovali při registraci webu do vyhledávačů. Jsou to ale ta správná slova? Hledají vás přes ně vaši návštěvníci nebo používají úplně jiná slova? Do jakých slov se vám tedy vyplatí v kampaní Google AdWords investovat?
Ověříme vám, zda vámi zvolená slova odpovídají skutečně frázím, pod kterými vás vaši návštěvníci hledají. Pomocí přehledné tabulky klíčových slov přiřazených ke konkrétním vyhledávačům a seznamu frází, které vaši návštěvníci využívají při interním vyhledávání na vašem webu vám sestavíme vhodný soupis klíčových slov.

Kontrolujete stávající odkazy z jiných webů...

...a zajímá vás, zda vám přivádějí maximální počet návštěvníků

Např. máte na několika jiných webech odkazy na konkrétní sekce vašeho webu. Jak jsou tyto odkazy úspěšné? Jsou mezi nimi i nějaké odkazy, které nejsou pro návštěvníky příliš zajímavé, takže se na váš web sice podívají, ale hned jej zase opouštějí?
Zajistíme pro vás soupis odkazujících stránek s vazbou na konkrétní odkazovanou stránku. Přesně tak uvidíte, které odkazy jsou nejúspěšnější. Naproti tomu vám vyčleníme ty odkazy, které návštěvníka sice přivedly na váš web, ale on z něj hned odešel. Takové stránky je vhodné upravit, může se rovněž jednat o zavádějící popis odkazu, kdy se k vám návštěvníci dostanou pouze omylem.