Měření návštěvnosti bylo ukončeno, nadále jsou dostupná pouze historická data do 31. 1. 2021. Více informací

Jaký je vývoj návštěvnosti

...aneb ověření dlouhodobé úspěšnosti webu

Zajisté víte, že nestačí web pouze rozjet a spoléhat se na to, že dál se o sebe postará sám, ale je třeba jeho vývoj nadále sledovat, citlivě provádět změny tak, aby jeho návštěvnost nadále stoupala. Je potřeba sledovat nejen základní údaje o návštěvnosti, ale zaměřit se zejména na výkyvy v těchto údajích a zjistit jejich důvod.

Základní přehled je pak při dlouhodobém sledování daného webu dobrým vodítkem při vyhodnocování jeho průběžného úspěchu. Zajistíme vám základní údaje o počtu návštěvníků, které dále rozdělíme na návštěvníky nové, staré a ty, kteří váš web sledují často a pravidelně. Tyto údaje pro vás porovnáme v několika obdobích, případně též pro několik vašich webů vzájemně.

Z těchto základních údajů následně vyhodnotíme nejlepší/nejhorší dny či týdny nebo měsíce, průměry za jednotlivá období.

Zaměříme se zejména na výraznější výkyvy v návštěvnosti, najdeme vám a rozebereme jejich konkrétní důvody. Mohou to být jak změny pozitivní, např. úspěch nárazové reklamní akce, tak změny negativní, např. problémy technického rázu na vašich stránkách.