Jaký je vývoj návštěvnosti

...aneb ověření dlouhodobé úspěšnosti webu

Zajisté víte, že nestačí web pouze rozjet a spoléhat se na to, že dál se o sebe postará sám, ale je třeba jeho vývoj nadále sledovat, citlivě provádět změny tak, aby jeho návštěvnost nadále stoupala. Je potřeba sledovat nejen základní údaje o návštěvnosti, ale zaměřit se zejména na výkyvy v těchto údajích a zjistit jejich důvod.

Základní přehled je pak při dlouhodobém sledování daného webu dobrým vodítkem při vyhodnocování jeho průběžného úspěchu. Zajistíme vám základní údaje o počtu návštěvníků, které dále rozdělíme na návštěvníky nové, staré a ty, kteří váš web sledují často a pravidelně. Tyto údaje pro vás porovnáme v několika obdobích, případně též pro několik vašich webů vzájemně.

Z těchto základních údajů následně vyhodnotíme nejlepší/nejhorší dny či týdny nebo měsíce, průměry za jednotlivá období.

Zaměříme se zejména na výraznější výkyvy v návštěvnosti, najdeme vám a rozebereme jejich konkrétní důvody. Mohou to být jak změny pozitivní, např. úspěch nárazové reklamní akce, tak změny negativní, např. problémy technického rázu na vašich stránkách.