abcHistory.cz - Dějepis a historie

Virtuální centrum pro snazší orientaci v oborech archivnictví, historie, dějepis, knihovnictví, informační vědy. Katalog anotovaných odkazů. Rešerše, archivnictví, historie, dějepis, knihovnictví.

Adresa webu: http://www.abchistory.cz/
ID webu: 101247