PX Právo

právní komentáře aktuálních problémů, rozbory judikatury, Evropská unie, právní odkazy, doménová problematika, IT právo, autorské právo.

Adresa webu: http://paxelis.blogspot.com
ID webu: 103816