Měření návštěvnosti bylo ukončeno, nadále jsou dostupná pouze historická data do 31. 1. 2021. Více informací

HTML 4 5 6 blog

Blog o přípravě nových verzí HTML, situaci ve W3C pracovní skupině pro HTML a o WHATWG.

Adresa webu: http://html456.blogspot.com/
ID webu: 105536