Hvězdárna v Rokycanech

Hvězdárna v Rokycanech se věnuje odborným pozorováním v oblasti zákrytů hvězd tělesy sluneční soustavy a Slunci. Informace o programech pro veřejnost a pro školy, otevírací doba.

Adresa webu: http://hvr.cz
ID webu: 110055