Měření návštěvnosti bylo ukončeno, nadále jsou dostupná pouze historická data do 31. 1. 2021. Více informací

Dotazník online

Tvorba dotazníků pro každého – online zdroj informací o vytváření dotazníků, anket, průzkumů spokojenosti, marketingových výzkumů.

Adresa webu: http://www.dotaznik-online.cz/
ID webu: 113178