Měření návštěvnosti bylo ukončeno, nadále jsou dostupná pouze historická data do 31. 1. 2021. Více informací

Martin Žantovský, jazykový korektor

Korektury v češtině: pravopis, morfologie, syntax, stylistika; jazykové poradenství, redakční úpravy, copyediting.

Adresa webu: http://www.zantovsky.net/
ID webu: 118969