Multimediální atlas hornin

Atlas hornin je koncipován jako učebnice pro bakalářské a magisterské studium geologických oborů.

Adresa webu: http://atlas.horniny.sci.muni.cz
ID webu: 122799