Měření návštěvnosti bylo ukončeno, nadále jsou dostupná pouze historická data do 31. 1. 2021. Více informací

Historie telefonních aparátů

Historie telefonních aparátů od prvopočátků až k moderní technologii.

Adresa webu: http://telefonni-aparaty.xf.cz/
ID webu: 126214