Interdiecézní projekt pořízení kněžských zvonů

Interdiecézní projekt pořízení kněžských zvonů v kostele sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku - soukromá finanční sbírka katolických kněží.

Adresa webu: http://knezskezvony.katolik.cz/
ID webu: 126507