Bezejmenná (umělecká) Skupina

Bezejmenná Skupina je sdružení umělecky činných autorů původem z Ostravy. Pořádá několikrát do roka happeningy (kombinace prózy, poezie, hudby, divadla a grafiky) v ostravských klubech, v roce 2010 plánuje vystoupit v Praze.

Adresa webu: http://www.bezejmenna.wz.cz
ID webu: 126923