Měření návštěvnosti bylo ukončeno, nadále jsou dostupná pouze historická data do 31. 1. 2021. Více informací

O předcích Jmenný rejstřík

Rejstřík práce: "O předcích zemského a říšského mladočeského poslance JUDr. Eduarda Brzoráda. Děje rodů von Herites, von Krziwanek, Delorme a Brzorád."

Adresa webu: http://www.steinbauer.biz/familytree/Rejstrik.htm
ID webu: 128386