BIOFEEDBACK CENTRUM, M-servis Zlín s.r.o.

EEG biofeedback - sebe-učení mozku pomocí tzv. biologické zpětné vazby. Trénink probíhá formou počítačové hry. Nabízíme speciální programy pro děti např. pro rozvoj pozornosti u dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí, pro děti s odloženou školní docházkou, atd.

Adresa webu: http://www.biofeedbackzlin.cz
ID webu: 129690