HÁ-LÁS = HÁJEK + LÁSENICE

Klub HÁ-LÁS byl založen pro soustavné a cílevědomé soustřeďování podkladů o životě a díle Karla Hájka - velikána naší kultury, milovníka přírody a Mistra objektivu.

Adresa webu: http://ha-las.wz.cz/
ID webu: 131263