Měření návštěvnosti bylo ukončeno, nadále jsou dostupná pouze historická data do 31. 1. 2021. Více informací

DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie

Posláním DAPHNE ČR - Institutu aplikované ekologie je přispívat k ochraně přírody a k šetrnému hospodaření v krajině prováděním odborného výzkumu, osvěty a poradenství v oblasti ekologie a zemědělství.

Adresa webu: http://www.daphne.cz
ID webu: 132586