DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie

Posláním DAPHNE ČR - Institutu aplikované ekologie je přispívat k ochraně přírody a k šetrnému hospodaření v krajině prováděním odborného výzkumu, osvěty a poradenství v oblasti ekologie a zemědělství.

Adresa webu: http://www.daphne.cz
ID webu: 132586