Měření návštěvnosti bylo ukončeno, nadále jsou dostupná pouze historická data do 31. 1. 2021. Více informací

Sklenář - Geokonsult: Inženýrskogeologické práce

Provádíme kompletní inženýrsko geologické práce, geologický dozor při provádění zemních prací a přejímku základové spáry, radonové měření před výstavbou i stávajících objektů.

Adresa webu: http://geokonsult.cz
ID webu: 137637