Veveřácká kronika

Kateřina Soukupová zaznamenala v knize Veveřácká kronika celý život divoké veverky Pinky, která se usídlila v akátovém lese sousedícím se samotou, kde autorka žije.

Adresa webu: http://veverackakronika.bloudil.cz/
ID webu: 138912