Měření návštěvnosti bylo ukončeno, nadále jsou dostupná pouze historická data do 31. 1. 2021. Více informací

historie obcí východní části OKR

Historická tvář a proměny krajiny karvinské části ostravsko-karvinského kamenouhelného revíru, historie území mezi současnými městy Orlová-Karviná-Havířov, podpora uchování kulturně historického dědictví regionu a zachování historické paměti

Adresa webu: http://www.silesianweb.cz
ID webu: 140600