Měření návštěvnosti bylo ukončeno, nadále jsou dostupná pouze historická data do 31. 1. 2021. Více informací

mezinárodní konference HydroEco 2015

Mezinárodní vědecká konference HydroEco 2015, konaná za účasti a pod záštitou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Adresa webu: http://web.natur.cuni.cz/hydroeco2015
ID webu: 140781