mezinárodní konference HydroEco 2015

Mezinárodní vědecká konference HydroEco 2015, konaná za účasti a pod záštitou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Adresa webu: http://web.natur.cuni.cz/hydroeco2015
ID webu: 140781