RNDr. Jaroslav Růžička

Zabývám se zejména hodnocením antropogenních vlivů na životní prostředí, problematikou posuzování vlivů na životní prostředí - EIA, průzkum znečištění a zpracováním ekologických posudků a auditů, projekty vodních děl - studny, ČOV.

Adresa webu: http://www.envikv.cz/
ID webu: 142225