Měření návštěvnosti bylo ukončeno, nadále jsou dostupná pouze historická data do 31. 1. 2021. Více informací

RNDr. Jaroslav Růžička

Zabývám se zejména hodnocením antropogenních vlivů na životní prostředí, problematikou posuzování vlivů na životní prostředí - EIA, průzkum znečištění a zpracováním ekologických posudků a auditů, projekty vodních děl - studny, ČOV.

Adresa webu: http://www.envikv.cz/
ID webu: 142225