Exam testing

Náš projekt Komparo pomáha školám merať a zvyšovať kvalitu vzdelávania. Vydávame mesačník Dobrá škola.

Adresa webu: http://www.exam.sk
ID webu: 142820