Měření návštěvnosti bylo ukončeno, nadále jsou dostupná pouze historická data do 31. 1. 2021. Více informací

Život a zdraví, z. s.

Spolek organizuje kluby zdraví v celé ČR. V klubech jsou pořádané přednášky, semináře, dny zdraví a jiné akce pro širokou veřejnost (pro členy i nečleny spolku). Hlavním zaměřením spolku je podpora zdravého životního stylu dětí i dospělých.

Adresa webu: http://www.zivotazdravi.cz
ID webu: 143335