Proměny kvality pracovního života

Cílem projektu je přenos výsledků výzkumných prací do reálného fungování společnosti se záměrem zvýšit akcent a orientaci sociálně ekonomické politiky na kvalitu práce a žití včetně humánních a důstojných podmínek výkonu pracovních činností obyvatel ČR.

Adresa webu: http://www.vubp.cz/kvalita-pracovniho-zivota
ID webu: 143567