Poradna Strnádková

Prevence, diagnostika a náprava poruch učení, chování a prožívání z celostního hlediska.

Adresa webu: http://poradna-strnadkova.wz.cz/
ID webu: 144010