Biblická archeologie

Biblická archeologie se specializuje na místa spojená s Biblí. Úkol biblické archeologie spočívá ve zkoumání dějin osídlení a kulturních dějin Palestiny. Nespočívá jen v potvrzování či vyvracení historicity biblických textů.

Adresa webu: https://biblicka-archeologie.cz
ID webu: 145027