Měření návštěvnosti bylo ukončeno, nadále jsou dostupná pouze historická data do 31. 1. 2021. Více informací

Lymfóm blog - skúsenosti a poznatky pacienta

Príbeh pacienta s hodgkinovým lymfómom. Popis liečby a okoloností spojených s postupným vývojom zdravotného stavu.

Adresa webu: https://hl-lymfom.blogspot.com/
ID webu: 145500