Basset Hound - Kennel BassBeauty (Iris Úvalský Bobr)

Prezentace chovné stanice basset hound. Množství fotografií, výstavní výsledky, sbírka odkazů na bassety celého světa.

Adresa webu: http://www.volny.cz/jindrichkohout/
ID webu: 16905