Měření návštěvnosti bylo ukončeno, nadále jsou dostupná pouze historická data do 31. 1. 2021. Více informací

AZH 65, spol. s r.o. - Autorizovaná zkušebna hluku

Autorizované měření a snižování hluku a vibrací. Vypracování hlukových studií, stavební akustika, elektrická měření neelektrických veličin, spolupráce při konstrukci tichých strojů, expertní a posudková činnost.

Adresa webu: http://www.azh.cz/
ID webu: 2934