ACLS

Můj deník z cest a lezení. Převážně Alpy, ale i jiné hory a lezení na skalkách v Čechách.

Adresa webu: http://www2.webpark.cz/krumph/
ID webu: 32538