Měření návštěvnosti bylo ukončeno, nadále jsou dostupná pouze historická data do 31. 1. 2021. Více informací

Jízdné a slevy na ČD

Materiál obsahuje možnosti využití slev na ČD. Na rozdíl od materiálů ČD, které obsahují výčet jednotlivých slev, tento materiál i vzájemně porovnává jejich výhodnost a je doplněn grafy různých druhů jízdného podle tarifní vzdálenosti.

Adresa webu: http://slevycd.venku.cz/
ID webu: 36382