Matematická analýza s programem Maple

Učební text 'Diferenciálního počtu funkcí více proměnných' s využitím programu Maple, realizovaný ve formátu PDF.

Adresa webu: http://www.math.muni.cz/~plch/mapm/index_cd.html
ID webu: 37501