Měření návštěvnosti bylo ukončeno, nadále jsou dostupná pouze historická data do 31. 1. 2021. Více informací

SCI - Soustava cenových informací

Katalogy stavebních prací, materiálů a agregovaných položek. Soustava používá třídník SfB, ale téměř v celém rozsahu je doplněna i alternativními třídicími kódy (SKP, TSKP). Server je vybaven pokročilým vyhledávacím mechanismem.

Adresa webu: http://www.sci-data.cz/
ID webu: 42209