ČCE Praha 5 - Smíchov

Oficiální stránky Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 5 - Smíchově. Historie sboru, několik článků ze sborového zpravodaje, výběr kázání.

Adresa webu: http://smichov.evangnet.cz/
ID webu: 42924