Molekulární imunologie

Laboratoř Molekulární a buněčné imunologie ÚMG AV ČR. Je popsán výzkumný program a hlavní získané výsledky.

Adresa webu: http://www.img.cas.cz/mci/
ID webu: 48366