Měření návštěvnosti bylo ukončeno, nadále jsou dostupná pouze historická data do 31. 1. 2021. Více informací

Porál pro teologii, religionistiku a filozofii

Portál je primárně určen studujícím teologických fakult UK a Ústavu filosofie a religionistiky FF UK. Cílem projektu je vytvořit systém internetových stránek integrujících studijní materiály a pomůcky s návaznými službami na podporu výuky pro dané obory.

Adresa webu: http://www.catharina.cz/
ID webu: 72771