Tabulky vlastností zemního plynu

Hustota, viskozita, kompresibilita, isoentropický a Joule-Thomsonův součinitelé; zjednodušené metody výpočtů vlastností pro transitní plyn; vlhký plyn a vlhké plynové zařízení; sušení plynu a zařízení; předehřev plynu v regulační stanici.

Adresa webu: http://zemniplyn.wz.cz/
ID webu: 74918