CD-ROM v medicíně

Elektronické publikace na CD-ROM pro klinickou biochemii, imunologii, gastroenterologii a lékařskouinformatiku.

Adresa webu: http://www.lf1.cuni.cz/~kocna/cdrom.htm
ID webu: 7517