Měření návštěvnosti bylo ukončeno, nadále jsou dostupná pouze historická data do 31. 1. 2021. Více informací

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých

Oficiální stránky SONS ČR - občanského sdružení, které sdružuje a hájí zájmy těžce zrakově postižených a poskytuje služby, vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti.

Adresa webu: http://www.sons.cz/
ID webu: 77650