Měření návštěvnosti bylo ukončeno, nadále jsou dostupná pouze historická data do 31. 1. 2021. Více informací

Bílá pastelka

Oficiální stránky sbírky Bílá pastelka, jejímž účelem je shromažďovat finanční prostředky na výukové programy pro lidi, kteří se učí zvládat samostatnou chůzi s bílou holí a žít v podmínkách ztráty či vážného poškození zraku.

Adresa webu: http://www.bilapastelka.cz/
ID webu: 77660