Měření návštěvnosti bylo ukončeno, nadále jsou dostupná pouze historická data do 31. 1. 2021. Více informací

Help in Danger - technická a zdravotní pomoc

Občanské sdružení zabývající se poskytováním pomoci a záchrany osobám a majetku při přírodních katastrofách a hromadných neštěstích. Preventivní činnosti, pomoc, záchrana. Kurzy a školení první pomoci.

Adresa webu: http://www.hid.cz
ID webu: 78108