Větrný tunel

Větrný tunel pro vyšetřování účinků větru na modely stavebních konstrukcí, posuzování vlivu terénu na charakteristiky modelované mezní vrstvy, pro modelování rozptylu emisí plynů apod.

Adresa webu: http://web.cvut.cz/ki/tunel/
ID webu: 78890