Měření návštěvnosti bylo ukončeno, nadále jsou dostupná pouze historická data do 31. 1. 2021. Více informací

UTIA , Signal Processing Department

Tento web je určen k prezentaci výsledků Oddělení zpracování signálů Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR (ÚTIA).

Adresa webu: http://www.zs.utia.cz
ID webu: 85368