Reach - Chemické látky

Nová chemická legislativa REACH (Registrace, Evaluace a Autorizace CHemických látek), kterou vydala Evropská unie, aby se v EU používaly pouze chemické látky se známými vlastnostmi způsobem, který nepoškozuje životní prostředí a zdraví člověka.

Adresa webu: http://www.reach.cz
ID webu: 85470